Jahn Magnus Jahnsen

Partner/advokat

Telefon: +47 33 35 82 00
Mobil: +47 95 19 94 14
E-post: jmj@advhb.no


 
 

Advokat Jahn M. Jahnsen tok juridisk embetseksamen i 1981 med folkerett som spesialfag. I tillegg er advokat Jahnsen bedriftsøkonom med eksamen fra BI i 1986.

Advokat Jahnsen har erfaring fra offentlig forvaltning, samt at han har vært flere år i påtalemyndigheten, herunder som statsadvokat. Dommerfullmektigpraksis har han fra Karmsund sorenskriverembete i Haugesund.

I 1991 åpnet han egen advokatpraksis i Tønsberg sammen med advokat Truls A. Skjerve.

Advokat Jahnsen jobber særlig med kontraktsrett, selskapsrett, erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold herunder mangelssaker, og arv/skifte samt barnevernssaker. Han har lang prosedyreerfaring bade fra sivile- og straffesaker.

Videre sitter advokat Jahnsen i en rekke styrer og utvalg innenfor næringslivet og det offentlige.