Ole Søby

Partner/advokat

Telefon: +47 33 35 82 00
Mobil: +47 91 60 91 22
E-post: ole.soby@advhb.no
Advokatbevilling: 1983

Fagområder
 • Arverett
 • Skifterett
 • Tingsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Odel - åsetesrett - landbruksjuss
 • Plan- og bygningsrett
 • Prosedyre

Arbeidserfaring og utdanning

 • 1989 -- d.d. : Partner i Advokatfirmaet Haraldsen Bydal
 • 1988 - 1989 : Konstituert tingrettsdommer Tønsberg tingrett
 • 1985 - 1988 : Avdelingsleder, kommunalavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold
 • 1983 - 1985 : Sparebankenes Eiendomskontor, Holmestrand
 • 1981 - 1983 : Dommerfullmektig Holmestrand sorenskriverembete
 • 1980 - 1981 : 1. konsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • 1980 : Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Annen erfaring

 • 1991 - d.d. : Mob.disponert krigsadvokat
 • 1992 - 2005 :Prosedert militærnektersaker i kommisjon for Regjeringsadvokaten
 • 1995 - d.d. : Samarbeidsadvokat Norges Bondelag

Lokalpolitiker i Re og Nøtterøy kommune

Diverse styreverv